Tuotekehitys

Tuotekehityksen tarkoituksena on kehittää sopiva konstruktio tai tuote valmistettavaksi ja markkinoitavaksi. Esimerkki tuotekehityksen tapahtumaketjusta:

  • Tarveongelman analysointi
  • Tiedon keruu
  • Ratkaisuvaihtoehtojen etsintä ja analysointi
  • Konstruktion tai tuotteen alustava päämitoitus ja suunnitelman laadinta
  • Uutuuden arviointi
  • Vaatimuserittelyn laadinta
  • Konstruktion tai tuotteen suojaus
  • Toteutusmallit
  • Alustava markkinatutkimus
  • Suunnitelma tuotteen valmistamiseksi ja markkinoimiseksi