Projektinhallinto

Osaamiseemme sisältyvät myös projektihallinnon tehtävät:

  • Aikataulu- ja resurssitarpeen suunnittelu
  • Tehdasstandardien laadinta
  • Hankintatehtävät (toimittajaluettelot, tarjouskilpailut, vertailut, toimitussopimukset ym.)
  • Valvontatoimi (aikataulu-, toimitus-, laatu- ja asennusvalvonta)
  • Käyttöönotto- ja koulutustehtävät
  • Projektinhoitoon liittyvät muut tehtävät