Asennnusvalvonta

  • asennusvalvontatehtävät
  • projektin hoitoon liittyvät tehtävät
  • asennustarkastuspöytäkirjojen laadinta
  • valmistustarkastukset
  • vastaanottotarkastukset
  • takuutarkastukset
  • aikatauluvalvonta
  • laatuvalvonta
  • yhteydenpito tarpeellisiin sidosryhmiin